Små renseanlegg for privatkunder og forhandlere

Store renseanlegg for det offentlige og større prosjekter

Renseanlegg for 1-7 hus
Halebu RA - Biovac SBR

Har du fått krav om å utbedre avløpet fra huset, eller hytta di? Skal du bygge hus der det ikke er offentlig kloakk? Vi har anlegg for ethvert krav og behov:

  • Biovac® minirenseanlegg for 1-7 hus
  • Haco® naturbaserte gråvanns- og fullrenseanlegg
  • Biovac® pumpestasjoner
  • Infiltrasjonsanlegg og etterpoleringsløsninger

Prosjektavdelingen hos oss prosjekterer og bygger avløpsrenseanlegg fra 35 p.e. og oppover. Vi leverer også membranfilterløsninger for drikkevann, og har agentur på Amiad filterløsninger for drikkevann

  • Biovac® SBR avløpsrenseanle over 35 p.e.
  • Haco® naturbaserte avløpsrenseanlegg for hytte- og boligfelt
  • Fluidtec® membranfilter for rensing av drikkevann
  • Amiad filtersystemer for rensing av drikkevann

Velkommen til våre nye hjemmesider!