Minirenseanlegg

Biovac minirenseanlegg er biologiske/kjemiske avløpsrenseanlegg for rensing av samlet avløpsvann for inntil 7 boenheter.

Anleggene er markedsledende i Norge, og står på SINTEF sin liste over godkjente minirenseanlegg. Rensegraden ligger godt innenfor myndighetenes krav på over 90 % rensing av avløpsvannet.

Gråvannsanlegg

Haco naturbaserte renseanlegg er dimensjonert og tilpasset ulike forhold og spesielt egnet for sårbare områder.

Anleggene oppnår høye renseeffekter blant annet på fosfor, organisk materiale og bakterier. Ingen kjemikalier tilsettes i prosessen. Anleggene er driftssikre, robuste og har lavt energiforbruk.

Forbehandling

Goodtech leverer Haco-løsninger for rensing av gråvann og forbehandling av samlet avløpsvann, samt våtmarksfilter og etterpolering.

Haco-produktene tilfredsstiller kommunens krav og er satt sammen i henhold til offentlige retningslinjer, blant annet ulike VA-Miljøblad.

Pumpestasjoner

Goodtech Environment har utviklet pumpestasjoner for tilkobling til offentlig avløp som er spesielt tilpasset de nordiske forholdene.

Anleggene er beregnet for hyttebebyggelse og enkeltstående hus.

Prosjektanlegg

Goodtech leverer prefabrikkerte Biovac® SBR avløpsrenseanlegg for 45 – 10.000 pe til kommuner og private utbyggere.

SBR-anleggene er høygradige "aktiv slam"-anlegg med kjemisk felling. Modul-oppbygging gjør det enkelt å utvide eller flytte hele anlegget.

Goodtech leverer også mobile Biovac® SBR-anlegg bygget inn i containere.

Drikkevann

Fluidtec® er en membranfiltrering som benyttes for å separere uønskede partikler og levende organismer fra drikkevann.

Finporøse membraner eliminerer forurensninger og smittebærere som virus, bakterier og sporer.

Systemet er godkjent som hygienisk barriere og anvendes for rensing av drikkevann og for avsalting av sjøvann. Det benyttes ikke kjemikalier i renseprosessen.

Siste nytt

Nytt navn og ny adresse!

Les mer 2013-08-28

Alarm?

Om den røde lampa lyser, eller anlegget ikke fungerer som det skal må du kontakte din lokale servicemann.

Du kan også, om du ikke får tak i servicemannen, ringe vakttelefonen på: 913 77 280.

                                          Følg oss på Facebook